Často kladené otázky

Všeobecné otázky

V případě, že máte zájem o naše služby, tak nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 777107007, nebo napište zde (odkaz na zjistění dostupnosti) Kontrola dostupnosti je ZDARMA.

Požadavek na změnu lze zadat prostřednictvím klientské zóny nebo zavoláním na zákaznickou linku, která je dostupná na telefonním čísle +420 777 107 007.

Samozřejmě. Kontaktujte naši zákaznickou linku a požádejte o přenesení služby, provedeme kontrolu dostupnosti služby. Pokud bude vše v pořádku, pak požadavek na přenesení služby zaevidujeme a naplánujeme termín přenesení.

Ano, smlouvu můžete nechat přepsat na jinou osobu. Žádost o přepis musí podat osobně nebo písemně majitel smlouvy. Vzhledem k nutnosti podpisu nové smlouvy, je potřeba, aby nový majitel navštívil naši pobočku, či poslal potřebné doklady (občanský průkaz) elektronicky na mail: info@teamcity.cz

Výpověď je možné podat osobně na naší pobočce v Ostravě Michálkovicích nebo zaslat písemnou výpověď poštou na adresu TeamCity s.r.o., Československé Armády 98, 71500 Ostrava, či do datové schránky: uucjsnp

Výpověď činí ze zákona 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena. IPTV či jednotlicé balíčky se mohou ukončit vždy ke konci měsíce.

Pokud od nás máte zařízení v pronájmu nebo výpůjčce, je nutné nám ho do 7 dnů po ukončení služby, na základě Všeobecných obchodních podmínek, vrátit. Můžeme Vám také zařízení zdemontovat / vyzvednout, v tomto případě je však účtován poplatek dle ceníku.

Přepnout – obsah

Technické dotazy

V případě, že máte některý z námi dodávaných routerů a podařilo se Vám jej resetovat do továrního nastavení, či si jen chcete změnit heslo k wifi, pak zde máte jednoduché návody jak si je nastavit.

Anténu napájím:
Přívodní kabel ze střechy je zapojen do PoE zdířky adaptéru (nejčastěji černá/bílá krabička velikosti cca 5×3 cm) a do portu LAN je zapojen kabel, který vede do modrého WAN portu v routeru.

Adaptér napojení - TeamCity

Anténu nenapájím:
Přívodní kabel je zapojen přímo do modrého WAN portu v routeru.

Nezdá se Vám rychlost internetového připojení? Vyzkoušejte speedtest, který otestuje vaši rychlost připojení.

Veřejná IP adresa vám umožní unikátní identifikaci na internetu, díky které máte ke svému zařízení přístup odkudkoliv. To se nemusí týkat jen vašeho počítače nebo routeru, ale třeba síťového disku, kamerového systému nebo celé chytré domácnosti. K zařízení s veřejnou IP adresou se tak můžete přihlásit třeba z kanceláře nebo dokonce ze zahraničí. V případě, že chcete přiobjednat veřejnou IP adresu můžete to provést z portálu zde: cf.teamcity.cz nebo se nám ozvat na podpora@teamcity.cz či volat +420 777 107 007.

Zde naleznete jednoduchý návod k instalaci Skylink liveTV na Vaší TV: Návod

Usnadněte si přenos služby díky OKU

OKU je zkratka pro Ověřovací kód Účastníka. Jde o čtrnáctimístný kód, který vám přiděluje automaticky současný operátor. Je to také jediný kód, který vám umožní převést vaše stávající číslo, či internetovou přípojku k jinému operátorovi. Kód vám zůstává stejný po celou dobu, kdy u operátora máte platnou účastnickou smlouvu a kdy tedy využíváte jeho služeb. Z důvodu bezpečnosti svůj OKU nikdy nikomu nesdělujte.

U většiny dalších operátorů ho najdete v rámci internetové samoobsluhy. Druhým způsobem může být zavolání na infolinku. Tam po vás mohou chtít pro zachování bezpečnosti administrátorské heslo nebo jiné ověření. Třetí variantou je návštěva pobočky. 

Informace pro zákazníky

Zákazník, který chce přejít k TeamCity s.r.o. (přejímající poskytovatel) s využitím ustanovení § 34a zákona 127/2005 Sb.:

1) Objedná žádané služby u TeamCity s.r.o.

2) Uvede informace, které se týkají smlouvy u opouštěného poskytovatele, v rozsahu nejméně:

  1. a) své identifikační a kontaktní údaje
  2. b) identifikační údaje opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu
  3. c) identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu
  4. d) den, ve kterém má změna poskytovatele služby přístupu k internetu proběhnout
  5. e) ověřovací kód (OKU) pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydané opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu

3) Podepíše smlouvu s TeamCity s.r.o. o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

4) V případě, že bude potřeba poskytnout další informace, zejména v případě, že zákazník u opouštěného poskytovatele využívá služby v rámci balíčku, poskytne zákazník nezbytnou součinnost.

 Zákazník má právo na náhradu (§34 odst. 11 a §34a odst. 11 ZEK) při porušení povinností na straně opouštěného/přejímajícího poskytovatele v případě nedodržení sjednaných, nebo zákonem daných termínů.

– Náhrady zákazník uplatňuje u poskytovatele, který povinnosti nedodržel.

– O paušální náhradu musí zákazník požádat a podmínkou pro uplatnění náhrady je součinnost zákazníka.

– Právo na náhradu škody podle OZ v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.

– Výše paušálních náhrad (Vyhláška 529/2021 Sb.) jsou stanoveny takto:

* 200 Kč za každý započatý den prodlení (přenosu, termínu opravy či instalace) od šestého dne prodlení 400 Kč
* 600 Kč za zneužití přenosu čísla za každý započatý den

TeamCity s.r.o. jako opouštěný poskytovatel určuje způsob komunikace pro přejímající poskytovatele formou e-mailových objednávek, poslaných na adresu info@teamcity.cz